Turistika

Pozvánka do srbského Banátu

Před pár lety turisté objevili rumunský Banát a hojně ho navštěvují. Ale jen málokdo ví, že Banát není jenom součást Rumunska, že v sousedním Srbsku je také Banát a že zde také žije česká menšina. Za Rakouska-Uherska byl jeden Banát a teprve poválečná dělení je oddělila. Češi, kteří přišli do Rumunska ve dvacátých letech devatenáctého století, se později usídlili i v úrodnějších krajích srbského Banátu.

Centrem této oblasti je Bela Crkva. Blízko ní jsou ještě české vesnice a to Kruščice a České Selo, Gáj, Jasenovo a Veliko Srediště.

Krajina kolem Bele Crkve je protkána různými vodními toky a voda je pro tuto oblast typická a určující. Ale zároveň velmi různorodá. Samozřejmě hlavní part patří řece Dunaj. Dunaj je tady mohutný, s mnoha slepými rameny a zátokami a to jsou vhodná hnízdiště pro velké množství vodních ptáků.

Do Dunaje v této oblasti přitéká řeka Nera, která tvoří rumunsko-srbskou hranici. V Neře se dá koupat, kolem Nery se dá procházet či projíždět na kole a její čistota zaručuje i výskyt různých druhů vodní zvěře jako je bobr nebo vydra.

Dalším přítokem je Kanál Dunaj-Tisa-Dunaj, rovný tok, vhodný k rybaření či pozorování volavek, kormoránů nebo divokých kachen. Do kanálu se také vlévá řeka Karaš, ve které se dá také koupat nebo se po Karaši projíždět na loďce.

Ovšem turisticky nejatraktivnější jsou Bělocerkvanská jezera. Je jich v okolí Bele Crkve nejméně sedm a každé má jinou charakteristiku. Hlavní neboli městské jezero je turistickým lákadlem díky velkému množství stánků s občerstvením, díky upravené pláži a možnosti si půjčovat šlapadla a loďky.

Ale stačí popojít k dalšímu jezeru a tam můžete nerušeně relaxovat na lehátkách v klidu, pronajmout si karavan přímo u vody a budete- li chtít, můžete u dalšího jezera být úplně sami.

Ideálním dopravním prostředkem ve zdejším kraji je kolo. Vzdálenosti jsou tu troch větší. Z Bele Crkve k Dunaji asi 8 km, cesty kolem Nery a kolem kanálu jsou pro kolo jako stvořené.

Dalším výjimečným prostorem je Deliblatská peščara, jediná evropská poušť. Je porostlá suchomilným rostlinstvem, ale je na písku a ten tvoří duny a krajina je proto velmi netypická a zajímavá. Žije zde velké množství zajímavých živočichů, například veliké ještěrky a u nás se málo vyskytující pták – Vlha pestrá.

Kdo rád jezdí do rumunského Banátu, podniká i cestu do minulosti. Vrací se do devatenáctého století. Když navštívíte srbský Banát, vrátíte se do šedesátých let minulého století. Uvidíte ševcovské dílny, řemeslníky pracující na ulici, pravidelné trhy s prodejem čehokoli, lidi, kteří na kole vezou buben, kosu, prkna nebo žebřík. Uvidíte, jak si na ulici hrají děti, toulají se psi nebo si vyprávějí dědové. Po ulici se pohybují Fiaty 600 či Renaulty 4L úplně běžně.

Tento kraj nabízí prostor k dynamické meditaci. Je tu klid, vodní hladiny nehnutě zrcadlí modré nebe, nikdo nikam nespěchá, na všechno je dost času a volavka stojí bez hnutí v mokřadu celé hodiny. Návštěvník zde může jet krajinou tiše na kole, posadit se do loďky a nechat se unášet proti času nebo sedět trpělivě na břehu vodního toku a čekat, co mu krajina přinese za překvapení.

 

Bela Crkva - /Vojvodinské Benátky/

Malé město, které ožívá zejména v létě, díky turistické atraktivitě. Ke zdejším jezerům se sjíždějí návštěvníci z celé Vojvodiny i Srbska. Je zde muzeum, archiv a knihovna.

Je tady mnoho menšin. Původně zde žili zejména Němci a dnes je tu hodně Maďarů, Čechů, Rumunů a dalších národností. Ve městě je mnoho kostelů. Pravoslavné-rumunský, srbský, ruský. Katolický – kde se můžete v neděli pomodlit Otče náš v srbštině, maďarštině, němčině a češtině.

BELA CRKVA  BELA CRKVA     BELA CRKVA   

BELA CRKVA - KŘÍŽOVÁ CESTA

 

 

 

Kruščice

Obec se smíšeným obyvatelstvem, ale s velikou českou menšinou. Do hodin češtiny, kterou vede učitelka, vyslaná českou republikou, chodí kolem čtyřiceti dětí.

KOSTEL V KRUŠČICI    VELIKONOCE V KRUŠČICI

 

České Selo-/ Ablián/

Nejmenší obec s ryze českým obyvatelstvem. Má sice jen 47 obyvatel, ale je zde etnografické muzeum, krásný kostel a zachovalá architektura.

ČESKO SELO - HŘBITOV 

 

 

 

Jasenovo

Zajímavá obec u řeky Karaš, u které je sportovní areál s koupalištěm-Ekozóna. Tam se také každoročně v srpnu konají výtvarné semináře, dřevěné skulptury zůstávají na místě a zdobí park u řeky. V obci je také malá zoologická zahrada přístupná veřejnosti.

ŘEKA KARAŠ

Vršac

Okresní město s vyhlášenými vinohrady a s krásnou polohou na úpatí kopců. V okolí jsou zajímavé pravoslavné kláštery – Gudurica a Mesič. Ve městě se dá koupit dobré místní víno – Banatski rizling.

VRŠAC

 

Stará Palanka

Malá vesnička, ve které je pět restaurací. Je tu trajekt a při čekání na něj, je kde se občerstvit. Také sem jezdí obyvatelé Bele Crkve s návštěvami na vynikající rybí speciality.

 

Ram

Přístaviště trajektu na straně centrálního Srbska. Obec s pevností.

Viminácium

Několik kilometrů od Ramu je archeologické naleziště římských památek Viminacium. Je to unikátní římské město a vojenský tábor, památka zapsaná na seznamu UNESCO. Jsou zde nejzachovalejší římské fresky a celý areál je velmi kvalitně upravený.

Deliblato, Šumarak, Šušara,Banatski Karlovac, Grebenac

Obce, ze kterých vedou cesty do Deliblatské peščary, úžasné pouštní krajiny, která nemá v Evropě obdoby. V každé obci je prodejna nebo bufet.

GREBENAC

DELIBATSKA PEŠČARA 

 

Čardak

V samém srdci Deliblatské peščary je rozlehlý rekreační areál, který původně sloužil podnikové rekreaci, později jako útočiště válečných uprchlíků a nyní se vrací ke svému původnímu účelu a podniká se v tu v turistickém ruchu. Objekty jsou uprostřed pouště a vycházejí odtud značené turistické cesty různých délek. Areál je vhodný pro skupiny turistů, kteří mají různou kondici a zájmy. Dá se tu pozorovat příroda z restauračního zařízení, dají se podnikat hodinové procházky po označených okruzích a dají se podnikat celodenní výlety a výjezdy na kolech. Součástí areálu jsou i sportoviště a možnost plné penze do ceny kolem 12 eur.

Gáj

Obec, u které se těží uhlí ze dna Dunaje, tzv. Rudnik. Žije zde také česká menšina.

Dubovac

Odtud se dá navštívit turistická oblast Slatina, kde jsou slatiny, sladkovodní bažiny, lužní lesy, slepá ramena Dunaje a končí zde Deliblatská peščara, jejíž břehy u Dunaje jsou hnízdištěm mnoha ptáků/Břehule, Vlha pestrá/. Začíná zde veliká obora, chráněná krajinná oblast Labudovo okno, kde sídlí i orel mořský. Oblast je mozaikou různých rostlinných společenstev, je jedním z posledních útočišť pro některé vzácné vodní, ohrožené druhy rostlin, z nichž nejdůležitější jsou bílé a žluté lekníny, puškvorce a orchideje. 

Tato oblast slouží k hnízdění, zimování a jako migrační zastávka pro brodivé ptáky. Labudovo Okno je hnízdiště pro 55 druhů mokřadních ptáků, z nichž většina je na seznamu přírodních unikátů. 

 

Měna

Platí se zde v dinárech, na mnoha místech se dá platit kartou a dá se platit i v Eurech. Eura se dají vyměnit v mnoha místních směnárnách. Ceny jsou obdobné nebo i nižší než v Čechách.

Kurz je přibližně 100 Din – 1 Euro

 

 

Ubytování Bela Crkva

Ubytování je možné v Bele Crkvi v hotelích, v soukromí, v karavanech, v bungalovech a i u krajanů.

Villa Jezero – 14 míst v pokojích za 12 Euro se snídaní, možnost postavit stany a parkovat kola pod střechou.

Vencl Lehotski

tel/fax 013/851 771

mobil 063/202 69

Autocamp

Ramič Hakija

013 851 882

013 853 708

Mobil +381 062 599 934

Mail: autocamp open.telecom.rs

WWW.belacrkva.org

V soukromí

Bela Crkva

1.VACLAV MIZERA +381 13851873, MOB. +381645822486

2.VOTIPKA JOZEF +38113852953 MOB. 063 7435763

3. VEVERKA JASMINKA +381852831 MOB. +381638415831

4.HUBERT IVANA +38113854 599 MOB.

 

Čardak

Milan Stefanovič – 013765 345

Mobil – 063514346

 

Podunajská cyklostezka

http://www.ciklonaut.com/svrbiguz/dunav/dunav.htm

Organizace Čechů

http://www.cesijuznogbanata.webs.com

http://www.savetceha.rs/

Ubytování

http://www.belacrkva.co.rs/

http://www.belacrkvasmestaj.org/index.php

 

Derdap

 

Turisté, kteří přijíždějí do Banátu a cestují podél Dunaje se jistě dívají na druhou stranu, do Srbska. Krajina, která je na druhé straně, je také nesmírně zajímavá a různorodá. Chcete li ji navštívit, můžete přijet do Srbska buď přes přechod Železná vrata, kousek za Oršavou nebo přejít do Srbska v Kaluderovu/Najdáš/ a přeplout trajektem v obci Stará Palanka do Ramu a vydat se do Derdapu přes Golubac. Celá trasa je vhodná i pro cyklisty.

Krajina je podobná té na rumunské straně, jen je více protkána vodními toky. Ústí Velike reky, kaňon Boljetin v blízkosti města Doljni Milanovac stojí za návštěvu, jsou zde nádherné vyhlídky na Dunaj, rybí restaurace, archeologické naleziště Lepenski vir a zejména výletní městečko Veliko Gradište s turistickou oblastí Srebrno jezero. Také si můžete prohlédnout zříceninu pevnosti Golubac.

Džerdap/ srbština má písmeno přeškrtnuté D. které se čte jako Dž./

Národní park, který není skoro vůbec turisticky využíván. Panenská příroda, listnaté lesy, jeskyně, kazany – nejužší místa v toku Dunaje. Kolem Dunaje vede Podunajská stezka má i varianty těžších cyklistických terénů přes kopečky.

Veliko Gradište

Výletní městečko u Dunaje s rekreačními zařízeními na zátoce Dunaje s názvem Srebrno jezero.

Golubac

Zřícenina pevnosti na Dunaji.

Brnjica

Obec ve které je restaurace Toma, která také spravuje camp, vzdálený šest km za vesnicí směrem na Doljni Milanovac.

/ Camp je mylně situován v průvodcích v Golubaci./

Vyhlídka Střecha světa

Několik kilometrů před Doljnim Milanovcem /pokud jedeme od Golubacu/je odbočka na Majdanpek. Tam se odbočí a jede se 7 km do kopce. Pak začíná vpravo lesní cesta, sjízdná pro terénní auto a po dvou km je nádherná náhorní plošina s vyhlídkou a místem vhodným pro bivak.

Lepenski vir

Archeologické muzeum neolitické doby, přemístěné ze břehů Dunaje před zaplavením při vzniku přehrady Železná vrata.

Doljni Milanovac

Krásné město na břehu Dunaje s vyhlídkou na Svinici na rumunské straně.