Informace o nás

Naše BESEDA patří pod zastřešující MATICI ČESKOU Bela Crkva.Cílem naší BESEDY je spolu s MATICÍ ČESKOU organizovat společenský, kulturní a sportovní život ČECHŮ, žijících v Srbsku v oblasti Banátu.

Dále bychom rádi přispěli k poznání našeho života a zvyků v našich převážně ČESKÝCH vesnicích, nejenom pro obyvatele ČESKÉ REPUBLIKY.

Taktéž máme za cíl přispět svojí činností k přátelskému soužití s ostatními obyvateli, bez ohledu na jejich národnost či náboženské přesvědčení.

 

ДИСКУСИЈА нашег пада под окриљем МАТИЋ ЧЕШКА Бел Црква.Цилем наше разговоре са НАВРТКА ЧЕШКА организује социјалног, културног и спортског живота Чешке, који живе у Србија у Банату слично. Ми би да допринесу нашем разумевању живота и навика у нашим чешким селима за ЧЕШКА становника смо. Такође, има за циљ да допринесе својим активностима на пријатељски суживот са другим људима, без обзира на њихову националност или верских убеђења.